Kontakty

Prevádzkovateľ eshopu

RCM TRADE, s.r.o.
Jarkova 41
080 01 Prešov
Slovenská republika

Telefón: +421 917 563 192, +421 905 646 016
Email: info@runstore.sk
WWW: www.runstore.sk

IBAN: SK8811000000002947002577
Názov účtu: RCM TRADE

IBAN: SK8811000000002947002577

ORGÁN ŠTÁTNEHO OBCHODNÉHO DOZORU
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Prešovký kraj
Konštantínova 6
080 01 Prešov
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 051/7721 597, fax.: 051/7721 596
e-mail: pr@soi.sk
 

Napíšte nám správu